Regulamin

 1. Goście przebywający w domkach letniskowych na terenie Ośrodka, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Do korzystania z Domków Letniskowych Piwniczna-Zdrój uprawnione są osoby, które zostały zakwaterowane przy przyjeździe.
  Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 3. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 dnia następnego.Nie można przyjechać na teren osiedla przed 16.00.
 4. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia na domku(w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.
 5. Przedłużenie pobytu w domku o ponad jedną godzinę po godz.11:00 spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 20% ceny za ostatnia dobę.
 6. Obowiązuje kaucja w wysokości 200 zł/domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu.
 7. Domek jest przekazywany Gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe.
  W przypadku wcześniejszego wyjazdu, prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.
 8. Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku z listą wyposażenia znajdującą się w przesłanym wcześniej e-mailu. W przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic, należy ten fakt zgłosić przy odbiorze kluczy w dniu przyjazdu.
 9. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia prosimy Gości o poinformowanie nas wcześniej, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 10. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci,
  zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 11. Zalecamy spożywanie i gotowanie na wodzie z butelki.
 12. Cisza nocna obowiązuje: od poniedziałku do niedzieli w godzinach 22:00-8:00
 13. W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o szybkie zgłaszanie zapotrzebowania w dniu przyjazdu, oczywiście w ramach wolnych miejsc.
 14. W przypadku skrócenia pobytu, goście nie otrzymują zwrotu wpłaconych wcześniej kwot za dany pobyt w domku.
 15. W przypadku rezygnacji z pobytu goście nie otrzymują zwrotu wpłaconej wcześniej kwoty m.in. zadatku oraz reszty opłat wg wcześniej przesłanego e-maila.
 16. Za rzeczy pozostawione w domku nie ponosimy odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 17. Przebywanie psów na terenie całego Ośrodka dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów i wyprowadzanie psa przed bramą ok. 50 m od domku. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom.
 18. Mieszkańcy domków letniskowych mogą parkować swoje samochody przy domku. Nie ponosimy odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domkach. Parking przy domku, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 19. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 20. Główny śmietnik na śmieci znajduje się przed wjazdem na teren domków, obowiązuje segregacja odpadów.
 21. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny), nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 22. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. i jak się je użytkuje.
 23. Zastrzegamy sobie prawo do żądania opuszczenia terenu przez Gości, nie przestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom.
 24. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.
 25. Na terenie ośrodka dzieci znajdują się pod opieką rodziców i opiekunów.
 26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

Życzymy przyjemnego wypoczynku!